HersenvitaminenOp de site van managementboek is een recensie verschenen van Hersenvitaminen, die zo begint:
Na Ontwikkel je mindset en Progressie door zelfcoaching heeft Gwenda Schlundt Bodien onder de aansprekende titel Hersen Vitaminen nu een zeer toegankelijk en begrijpelijk boekje geschreven. Het werkje is verdeeld in vijf hoofdstukken met ‘ingrediënten’, toegevoegd zijn twee nuttige bijlagen. De inleiding geeft een duidelijke introductie van deze ingrediënten voor een groeimindsetmix en een aankondiging van de bijlagen, in feite een lijst van vijf do’s en don’ts voor het ontwikkelen van een groeimindsetcultuur (A) en een beschouwing Het zal steeds beter gaan met de mensheid’ (B). Bij de voorbespreking van de ingrediënten komt de rol van een groeimindset en een statische mindset uitvoerig ter sprake. Aan het slot van elk hoofdstuk geeft de auteur een glasheldere weergave van de kernpunten ervan.
lees verder