In een artikel getiteld “What works in conversations with students” worden oplossingsgerichte, aanmoedigende interventies tegenover probleemgerichte, confronterende interventies gezet. In schema ziet dat er zo uit:
Oplossingsgericht aanmoedigend versus probleemgericht confronterend