Michiel is een teamleider. De organisatie waar hij werkt is bezig met een reorganisatie en dat betekent ook veel voor de medewerkers in Michiels team. Zijn teamleden zijn er onrustig en bezorgd over en ze komen vaak bij hem met hun zorgen en problemen. Michiel begrijpt hun zorgen en vragen goed en hij vindt het regelmatig lastig om goede antwoorden te geven. Het is hem ook niet altijd even helder waarom de directie bepaalde beslissingen neemt. Michiel voelt zich vaak alsof hij klem zit tussen de klachten van zijn teamleden en de eisen van de directie. Daarnaast is het enorm druk op zijn werk, maar ook privé. Hij heeft een zieke partner en een dementerende vader en drie tieners in huis. Hij betrapt zich op de gedachte dat hij soms de stekker uit alles wil trekken om te ontsnappen aan de druk. Maar hij voelt zich verantwoordelijk en weggaan is geen optie. Michiel voelt dat er iets moet veranderen. Op een dag gaat hij vroeg weg van kantoor en wandelt naar het park. Al wandelend structureert hij zijn gedachten, aan de hand van de oplossingsgerichte zelfcoachingsvragen. Wat is mijn probleem? Na veel nadenken komt Michiel tot de volgende kern: mijn probleem is dat ik me overspoeld voel. “Hoe heb ik er last van?”, vraagt hij zich vervolgens af. Hij komt tot de conclusie dat hij niet meer geniet en voortdurend een opgejaagd gevoel heeft, waardoor hij niet meer zelf aan het roer staat van zijn tijdsbesteding. Deze gedachten geven hem inzicht in waaraan hij iets wil veranderen. Hij vraagt zich af wat hij in de plaats van dit probleem wil. “Ik wil weer genieten van de mooie dingen die er gebeuren op een dag en ik wil grip hebben op mijn eigen tijdsbesteding,” bedenkt hij. Hij stelt zich voor hoe hij zou kunnen merken dat hij geniet en dat hij grip heeft. Hij stelt zich gedetailleerd voor hoe zijn dag er dan uit ziet. Wat doet hij dan anders? Hij tuurt vaag naar de lucht en voelt zich rustig worden. Ja, dat is wat hij wil bereiken. Hij voelt bijna fysiek hoe hij naar die toekomst verlangt. Dan vraagt hij zich af wat hij al heeft bereikt. Het lukt hem al goed om de teamleden mee te krijgen in de veranderingen en om ze te betrekken bij de implementatie. Ook lukt het hem al goed om in gesprek met de directie aandacht te krijgen voor de zorgen van zijn teamleden. Wat hem ook al goed afgaat is dat hij ’s avonds na 23.00 uur tijd voor zichzelf neemt om te ontspannen. Er schieten hem meer en meer dingen te binnen die hem al goed lukken. Hij wordt er vrolijk van en besluit dat deze vrije middag een heel goed idee was. Dan vraagt hij zich af wanneer hij de laatste tijd al eens het gevoel heeft gehad dat hij genoot en dat hij grip had. Nu natuurlijk, hier in het park. En ja, ook vorige week, bedenkt hij zich. Hij deed toen op kantoor de deur van zijn kamer dicht, legde de telefoon naast de haak en vertelde teamleden die aanklopten dat hij ’s middags weer beschikbaar zou zijn, maar nu iets aan het afmaken was. Dat gaf veel rust. Het stuk dat hij toen schreef was kritisch en goed onderbouwd en hielp hem om met de directie in gesprek te komen over het tempo van de verandering en het kunnen uitleggen waarom de verandering nodig was. Dat was heel nuttig. Ten slotte vraagt Michiel zich af waaraan hij morgen al zou merken dat hij op de goede weg was. Hij realiseert zich meteen dat dat zou zijn wanneer hij dit soort momenten van geconcentreerd kunnen werken vaker zou hebben. Hij bedenkt hoe hij dat morgen gaat doen. Opgewekt stapt hij de auto in. Hij moet glimlachen terwijl hij naar huis rijdt. Als hij daar aankomt begroet hij zijn jongste vrolijk. Die kijkt hem verrast aan en geeft hem een enthousiaste high five. Een paar weken later valt Michiels blik op de afslag naar het park. En hij realiseert zich hoe hij is opgeknapt van dat uurtje in het park. Zijn gedachten gaan naar alles wat er beter is gegaan de afgelopen weken. Hij constateert met verbazing dat hij alles wat hij had bedacht tijdens dat uurtje ook daadwerkelijk heeft gedaan. En meer zelfs. Het leven is nog steeds vol en veeleisend en er zijn nog steeds momenten dat hij het leven zwaar vindt. Maar het overspoelt hem niet meer. Hij staat weer aan het roer. En hij geniet wat vaker.
De stappen van progressiegerichte zelfcoaching en andere zelfcoachingsexperimenten zijn te vinden in het boek Progressie door zelfcoaching