“Believe to achieve”. Een korte impressie van Reuven Feuerstein’s indrukwekkende werk met mensen die zijn opgegeven, bijvoorbeeld omdat ze meervoudig gehandicapt zijn, het syndroom van Down hebben of hersenschade hebben opgelopen…Mensen die als hopeloze gevallen worden gezien en van wie geen progressie wordt verwacht, omdat ze hun plafond hebben bereikt…Als we niet geloven dat verbetering mogelijk is, boeken we geen progressie.