kentalisMarije van Hoeckel en Jessie Hagemeijer stuurden me deze gastbijdrage. Zij zijn ICB docenten bij Koninklijke Kentalis.
Binnen Kentalis (landelijke instelling voor zorg en onderwijs voor mensen met communicatieve beperkingen) kregen wij onlangs een serie boeiende en zeer inspirerende workshops “progressiegericht/oplossingsgericht werken” door Gwenda Schlundt Bodien aangeboden. In de positieve benadering waarbij respectvol en empowerend ingegaan wordt op aanwezige krachten en benut wordt wat goed werkt, herkenden wij veel van ons eigen scholingsinstrument ICB ( Interactie Communicatie Begeleiding)
ICB is een concreet, activerend en positief scholingsinstrument, waarbij we beeldopnames maken van een professional in interactie met een cliënt.
In het samen terugkijken van deze beelden focussen we d.m.v. activerende vragen en het stilzetten van specifieke beeldmomenten, op succesvolle, effectieve acties van de medewerker. We maken daarbij gebruik van kijkwijzers en werkbladen die voortbouwen op de theorie van Hanen ( een Canadees ondersteuningsprogramma voor jonge kinderen met spraak taal problemen) de principes van VIB ( Video Interactie Begeleiding ) de reflectiecyclus van Korthagen en de theorieën over betekenisvol leren vanuit het constructivisme.
Lees het hele artikel hierOplossingsgericht Werken en ICB