Relatief kleine gebeurtenissen kunnen het verloop van je dag sterk beïnvloeden. Zitten er een paar dingen tegen of gebeurt er juist iets grappigs of leuks..? Je gedachten, gevoelens en gedrag veranderen erdoor. En dat bepaalt weer hoe het verder gaat. Hoe je reageert, hoe je je voelt, hoe je denkt.
Jezelf coachen. Waarschijnlijk doe je dat elke dag. Telkens als je bewust een draai geeft aan je gedachten zodat de gebeurtenissen verder gaan in een richting die je belangrijk vindt. Telkens als je alert bent en actief iets anders doet dan je op de automatische piloot zou hebben gedaan, omdat je iets beters voor ogen hebt dan je automatische gedrag je zou hebben gebracht. Je reguleert je emoties, je gedachten en je gedrag.
Drie tips om je emoties, je gedachten en je gedrag te reguleren:
1. richt je aandacht op hoe je wilt dat het verder gaat. Als je je focust op een positief verloop van de komende minuten en uren, verander je. Dat positieve verloop heeft een aantrekkingskracht, het voelt bereikbaar en dichtbij en je maakt het jezelf makkelijk om dat positieve verloop te gaan realiseren.
2. ga aan het werk. Leidt jezelf af door iets te gaan doen dat je interessant vindt en dat moeilijk is. Je wordt er alert van en je gaat je beter voelen.
3. speel alsof je je al voelt zoals je je wilt voelen. Kies hoe je je wilt voelen. Doe daarna net alsof je je al zo voelt. Maakt niet uit of het in het begin vreemd is of moeite kost, dat gaat snel over. Dus als je je analytisch wilt voelen, frons dan je wenkbrauwen en kijk scherp naar de situatie, als je je vrolijk wilt voelen lach dan, als je je liefdevol wilt voelen druk de ander of het boek of rapport tegen je hart.