Het doel van deze enquête is om zicht te krijgen op hoe mensen zichzelf coachen en wat werkt bij zelfcoaching. De enquête bestaat uit drie vragen:
1. welke problemen heb je wel eens door middel van zelfcoaching proberen op te lossen?
2. wat heb je gedaan om jezelf te coachen?
3. wat heeft de zelfcoaching je opgeleverd?
Wil je meedoen aan deze enquête? Het zal je ongeveer 10 minuten kosten. Je antwoorden worden anoniem en vertrouwelijk verwerkt. De resultaten van de enquête worden gepubliceerd op een gratis toegankelijke website.
Hier kun je de enquete invullen: enquete zelfcoaching