Skip to content

Wat klanten zeggen

  • Wat de training progressiegericht leidinggeven mij heeft opgeleverd is het volgende. Ik probeer met name gesprekken over veranderingen, zoals organisatie naar meer zelforganiserende teams nu progressiegericht in te gaan. D.w.z. dat ik probeer te komen tot gesprekken over verbeteringen in concrete acties i.p.v. te belanden in een klaagzang over wat niet goed gaat. Ik leer te herkennen wanneer een klaagzang start in een werkoverleg, benoem dit, geef hier kort aandacht aan en probeer vervolgens iedereen mee te nemen in concrete voorstellen tot verbetering.
  • De materie van de training beheerst nog steeds elke werkdag. In heel veel situaties die ik nog dagelijks tegen kom denk ik terug aan wat we tijdens de opleiding geleerd hebben, en het heeft dikwijls verrassende resultaten. Ik heb laatst bijvoorbeeld een gesprek met een leidinggevende gevoerd aan de hand van de  zeven-stappenaanpak. Ik was niet gerust over hoe het zou overkomen maar tot mijn eigen verrassing liep het zeer vlot en kwam natuurlijk over. Aan het einde van het gesprek is hij vertrokken met enkele ideeën waar hij mee verder kon en die hij zelf tijdens het gesprek had opgedaan.
  • Ondertussen heb ik al verschillende elementen gebruikt om werkwijzen bij ons te veranderen: Tijdens het coachen en auditeren van mensen op de werkvloer gebruik ik veel meer een vragende (onderzoekende) houding en laat hen zelf tot de oplossingen komen in plaats van ze aan te reiken. Ook de plus achter de min is een zeer interessante methode om te vermijden dat conflictsituaties escaleren.
  • Ik ben volop bezig met opleidingen die wij geven aan te passen. Gedaan met slideshows, vervangen door workshops. Ik heb al enkele zo’n opleidingen gegeven en de reacties waren verbazend positief. Bovendien stellen we vast dat de mensen achteraf de technieken beter beheersen.
  • Ik heb de training erg positief ervaren. Ook nu de training al even achter de rug is helpt het me in de praktijk. Zowel naar mezelf kijkend als naar mijn collega's helpt het signaleren van een groei of fixed mindset. Alleen dit signaleren / bewustwording helpt al om na te denken over het "en nu". Wat ook helpt is dat een aantal van mijn collegas de training ook hebben gedaan. Soms herken ik wat ze doen, dat houdt me scherp en fris. Wat het me verder oplevert is meer achter over leunen en dmv vragen de ander te laten denken en in beweging te krijgen ipv dat het vanuit mij komt en niet helpt. Lastig blijft om het hele proces te doorlopen en daarin actief te zijn. Ik merk dat ik vaak nog halverwege de stappen begin of eindig.
  • Net buiten je comfort zone oefenen, helpt heel erg en stelt ook gerust. Dit heb ik echt bij jullie opgepikt. Ook het dunning kruger effect is erg helpend, ik zie het nu de hele tijd om me heen, gebeuren. Het autonome motiviatie vind ik ook erg helpend, maar moet nog wel wat verstevigd worden.
  • Het bezig zijn met “leren” progressiegericht kijken is voor mij de meeste meerwaarde. Het stelt mij in staat om goede vragen te stellen en te zien wanneer iets vast gaat ipv open. Ik beheers de vragen lijst niet, maar kan het gedachtegoed integreren in mijn handelen, nu veel beter dan na de basistraining.
  • Ik heb veel geleerd tijdens de training. De specifieke vraagstelling levert mij veel op in mijn gesprekken met leerlingen. In korte tijd kun je stappen vooruit maken, die ik voorheen niet bereikte. Ook de groeimindsettheorie heeft mij veel gebracht in het kijken naar onderwijs in het algemeen en het belang hiervan voor de ontwikkeling van de leerlingen.
  • Wat mij meteen opviel hoe jullie als trainers je opstellen. Open, duidelijk en meteen aan de slag. Een houding die mij aanspreekt en ik graag eigen zou willen maken. Om in korte tijd wel contact te hebben maar niet alle poespas erom heen. Manier van leren vond ik heel prettig. Steeds kleine opdrachtjes (eerst ervaren) en dan na bespreken met theorie. Het “grappige” is dat ik meteen dingen mee nam uit de filmpjes naar thuis, eigen opvoeding. De training gaf mij een voldaan gevoel, dit kwam door focus op groei/positiviteit.
  • Nadat ik de training heb gevolgd, ben ik samen met mijn collega kritisch gaan kijken naar de kennis die wij onze coaches meegeven voordat ze starten met hun traject. In de starttraining behandelen wij nu explicieter het progressiegericht werken, en oefenen we met de 7-stappen van NOAM, waarop we veel positieve reacties terugkrijgen van zowel beginnende als gevorderde coaches. Als trainer merk ik dat ik steeds gemakkelijker uit kan leggen wat progressiegericht werken en de groeimindset inhoudt, en zekerder word in het begeleiden van de vrijwilligers tijdens het oefenen van de 7-stappen. Los van het overdragen aan anderen, merk ik bij mijzelf ook progressie in het toepassen van de progressiegerichte benadering. Soms zet ik in vergaderingen reframen of ombuigen in als er teveel vanuit een probleem wordt gepraat. Ik bemerk sneller wanneer ik redeneer vanuit een fixed mindset en zet dan in m'n hoofd - als het lukt - een knop om. Verder merk ik dat het kantelmodel een makkelijk oproepbaar plaatje in mijn hoofd is geworden. Waar ik tijdens en vlak na de training nog moeite had te bedenken hoe en wanneer ik het kon toepassen, gaat het nu veel meer vanzelf. Zowel in privésituaties als in mijn werk.
  • Door jullie workshops ben ik veel meer gaan nadenken over de verhouding structuur en autonomie binnen mijn lessen en binnen het gehele curriculum. Ik ben me steeds meer bewust geworden van de behoefte van de studenten op het vlak van competentie, verbondenheid en autonomie. Ook ben ik me nog meer bewust dat studenten een te hoge mate van complexiteit nog niet aankunnen, omdat ze nog niet geleerd hebben hoe ze met heel veel zaken moeten omgaan. Ook zie ik wat het effect van te veel complexiteit is op studenten is m.b.t. gevoelens van competentie. Door de workshops ga ik veel meer in gesprek met studenten m.b.t. de betekenis van leren. Deze verbondenheid met studenten leidt ertoe dat ik beter in hun belevingswereld kan kruipen en studenten beter kan begeleiden bij het leerproces. Kortom, ik ben dagelijks aan de slag met de inhoud van de workshops. Dit geeft wel aan wat het nut ervan was voor mij. Bedankt voor de prettige begeleiding.