Skip to content

Blog

Dit najaar verzorgde ik drie sessies progressiegericht coachen voor de VVE-coaches van De Schoor in Almere. Dit team is al jaren intensief bezig met het benutten van de progressiegerichte aanpak en eens in de zoveel jaar verzorg ik een paar verdiepings- en opfrissessies voor ze.

Deze keer ontwikkelden de VVE-coaches tussen de sessies hun eigen progressiegerichte beroepsproducten. Op de derde sessie presenteerden ze aan elkaar wat ze hadden gemaakt. Een paar voorbeelden? ...continue reading "Progressiewandeling"

Wil je een leuke invulling van een teamoverleg, zo aan het einde van het jaar? Probeer dan eens de Progressiegerichte Waarderingsmuur!

Achtergrond

In teams die goed functioneren hebben de teamleden onder andere waardering en respect voor elkaar (zie hier voor andere dingen die alle leden van succesvolle teams doen). Ze erkennen en waarderen elkaars inbreng en voelen zich verbonden met elkaar. Door de waardering en erkenning voelen ze zich ook competent om hun werk aan te kunnen en ervaren ze dat ze bij elkaar terecht kunnen. De Progressiegerichte Waarderingsmuur is een speelse manier om de psychologische basisbehoeften aan verbondenheid en competentie te vervullen in teams. ...continue reading "Progressiegerichte waarderingsmuur"

Soms weet je dat degene met wie je in gesprek gaat er geen zin in heeft. Bijvoorbeeld omdat die persoon naar je is toegestuurd, of omdat die persoon iets heeft fout gedaan.

In een poging om een goede start van het gesprek te maken, en te laten merken dat je positieve bedoelingen hebt, is het verleidelijk om te beginnen met de volgende openingszin: 'Fijn dat je er bent' of 'Fijn om met je te praten'. ...continue reading "Fijn om met je te praten!"

Hoe kun je merken dat je gesprekspartner tevreden is over de interactie met jou? Dat is de vraag die ik vorige week twee keer kreeg. Een leidinggevende vroeg me dit en een zelfstandig gevestigde teamcoach en trainer stelde tijdens een andere training dezelfde vraag.

De leidinggevende had de ervaring dat hij soms dacht dat hij een heel goed gesprek had gehad met een medewerker, maar dat die persoon een week na het gesprek juist zei dat hij het een slecht gesprek had gevonden. De zelfstandig gevestigde coach en trainer wilde graag beter leren inschatten of zijn potentiële opdrachtgever oprecht enthousiast was over zijn dienstverlening.

Hier zijn een paar gedragingen van gesprekspartners, waaraan je kunt merken dat die tevreden is over de interactie met jou:

  • Aan het woord: Je gesprekspartner is zelf veel aan het woord. Hij is actief betrokken bij het gesprek en brengt zijn eigen perspectief onder woorden.
  • Yes-set: je gesprekspartner zegt vaak 'ja' op wat jij naar voren brengt, verbaal en misschien ook non-verbaal (licht knikkend).
  • Mandaat: op jouw suggesties en vragen (zal ik je even uitleggen waarom xxx?) reageert je gesprekspartner positief (ja, oké doe maar).
  • Ideeën: je gesprekspartner komt op ideeën (liefst zijn eigen ideeën) en praat daarover op een positieve manier.
  • Nadenken: je gesprekspartner denkt na over de vragen die je hem stelt omdat je vragen hem op gedachten brengen die nieuw voor hem zijn.
  • Nuttig: op de nuttigheidsvraag (is dit gesprek nuttig voor je?) geeft je gesprekspartner bevestigend antwoord en hij kan ook aangeven wat er nuttig voor hem is.
  • Inhoud: je gesprekspartner zegt (evt in antwoord op jouw vraag) dat hij het onderwerp waarover jullie praten interessant en/of belangrijk vindt.

Lees hier meer over progressiegericht sturen.

 

2

Een onderzoeksartikel van Tim Kaiser stelt dat gender equality in een land leidt tot grotere persoonlijkheidsverschillen tussen mannen en vrouwen. Ik heb op deze site al eerder geschreven over verschillen tussen mannen en vrouwen en de mogelijke oorzaken van die verschillen. Zie ook hier en hier en hier. In dit artikel zet ik mijn kritiek op onderzoek en de conclusies van Kaiser uiteen. ...continue reading "Gender equality en persoonlijkheidsverschillen: twijfelachtige conclusies"

In dit artikel van Coert kun je een samenvatting lezen van het onderzoek van Aelterman et al naar motiverende en demotiverende doceerstijlen. De onderstaande checklists zijn gebaseerd op dat onderzoek. Met de checklists kun je als docent reflecteren op de progressie die je al hebt bereikt en de progressie die je verder wilt gaan bereiken tav je doceerstijl.

De vier checklists zijn, conform het betreffende onderzoek, gericht op autonomie-ondersteuning, structuur, control en chaos. ...continue reading "Checklist motiverend lesgeven"

Competitie, beter zijn dan een tegenstander, winnen van iemand anders is sterke brandstof voor motivatie. Als er beperkte middelen zijn en er schaarste heerst kunnen mensen sterk gemotiveerd zijn om die middelen te verwerven voor zichzelf ten koste van de ander.

Laatst zei iemand tegen me dat de zelfdeterminatietheorie een naieve theorie is, omdat deze competitieve drive niet wordt erkend en net wordt gedaan of mensen alleen maar behoefte hebben aan competentie, verbondenheid en autonomie. Die redenering klopt niet. Vandaar dit artikel deze week, met daarin een kleine fractie van onderzoek naar competitie en motivatie binnen de zelfdeterminatietheorie. ...continue reading "Competitie als motivator"

Twee centrale vragen die je jezelf kunt stellen als je helder wilt
krijgen welke progressiegerichte rol je hebt in een gesprek zijn 1)
wiens gewenste progressie staat centraal en 2) waar komen de ideeën
ten aanzien van hoe de gewenste progressie te boeken vandaan. ...continue reading "Vier progressiegerichte rollen (4PR-model)"

1

Vorige week hoorde ik iemand zeggen, die iets over de psychologische basisbehoeften competentie, verbondenheid en autonomie had gehoord: 'Het is altijd een gevecht tussen autonomie en verbondenheid. Je moet steeds kiezen: wil ik autonoom zijn en het alleen doen, of wil ik verbonden zijn en het samen doen'.

Hoewel het logisch klinkt, klopt het niet. Daarom dit stukje over: wat is autonomie, volgens SDT? ...continue reading "Autonomie: wat is dat?"