Skip to content

Blog

Het leven kan soms behoorlijk tegen zitten en moeilijk zijn. Dat kan allerlei vormen aannemen en kan onze levenslust flink op de proef stellen. De dingen die het beste voor ons zijn om te doen, zijn in die situaties ook het moeilijkst om op te brengen. ...continue reading "Ik hoef geen zin te hebben, ik hoef het alleen maar te doen"

In een van onze trainingen progressiegericht coachen de afgelopen weken, hoorde ik dat een studentbegeleider op een universiteit deliberate practice gebruikt in de thesisbegeleiding van zijn studenten. Dat werkt heel goed en motiverend. Van een student hoorde ik juist een negatieve ervaring met de scriptiebegeleiding die hij kreeg op de universiteit, die hiermee in contrast staat. ...continue reading "Read the fucking manual!"

De equality bias is de menselijke neiging om aan ieders mening een gelijk gewicht toe te kennen ongeacht de expertiseverschillen tussen mensen.

Equality bias en de kwaliteit van een groepsbeslissing

Deze bias kan de kwaliteit van de inhoud van een gesprek negatief beïnvloeden. Als twee mensen met elkaar in gesprek zijn over een onderwerp ten aanzien waarvan de ene meer kennis en competentie heeft dan de ander, ...continue reading "Sociale invloed benutten als tegenwicht tegen equality bias"

Een experiment dat werd uitgevoerd door de onderzoekers Locher et al, werpt een interessant licht op de rol die de rationale kan spelen bij toediening van een placebo.

Experiment

Deelnemers aan het experiment werden ingedeeld in drie groepen. Alle deelnemers ondergingen eerst een licht pijnlijke behandeling, waarbij ze een steeds hetere pad op hun arm kregen. Ze konden zelf regelen wanneer de hitte ze te erg werd en ze wilden stoppen. Na die pijnlijke behandeling begon de interventie. ...continue reading "Rol van rationale bij placebo’s"

Vandaag las ik dat Bill Gates de control-alt-delete toetsencombinatie graag had willen terugdraaien. Of die toetsencombinatie voor onze computers beter niet in gebruik zou zijn genomen weet ik niet. Dat is niet mijn expertise. Maar een control-alt-delete knop voor onze onbruikbare gedachten en vooral voor gesprekken die de verkeerde kant op gaan zou misschien wel handig zijn.

Mensen hebben een natuurlijke neiging om negatieve dingen meer aandacht te geven dan positieve dingen (de negativity bias). Ze hebben ook de neiging om te zeggen of anderszins te laten merken wat ze denken. Geen wonder dat er nogal wat negatieve uitingen plaatsvinden in gesprekken en in sociale situaties. Het vervelende is dat die negatieve uitingen een sterk effect hebben op de ontvanger van de negatieve uiting. Dat heeft ook te maken met de negativity bias; we hechten een wat zwaarder gewicht aan negatieve informatie dan aan positieve informatie. De ratio die vaak wordt genoemd willen negatieve en positieve dingen in balans zijn is 3:1. Dus tegenover 1 negatief ding moeten 3 positieve dingen staan wil de balans neutraal zijn. ...continue reading "Control-alt-delete"

Heidagen kunnen energie geven, maar vaak genoeg kosten ze alleen maar energie. Oeverloze discussies en onduidelijke opbrengsten, irritaties en babbelen over dingen die er eigenlijk niet toe doen. Een progressiesessie kan een interessante manier zijn om positieve doelgerichtheid aan te brengen. Een voorbeeld is de progressiesessie van een groep bestaande uit 30 managers. De structuur van die progressiesessie van een dag zag er als volgt uit.

Men wilde graag overeenstemming krijgen over de strategische prioriteiten van de organisatie en daarnaast wilde men een leidraad ontwikkelen aan de hand waarvan managementbesluiten genomen zouden worden in de dagelijkse praktijk. De strategische doelen waren namelijk wel helder, maar er was te weinig een gemeenschappelijk idee over de prioriteitsstelling en de dagelijkse keuzes die daarbij hoorden. Daardoor ontstond ergernis en verwarring, zowel bij de managers zelf als bij de medewerkers. ...continue reading "Progressiesessie met een team van managers"

Momenteel zit ik in een verwarrende fase van het schrijven van mijn nieuwe boek. Tussen 'het is bijna klaar' en 'wordt het ooit wat?' De ene dag sluit ik mijn computer af met een blij gevoel dat het hoofdstuk dat ik net vervolmaakte nu echt wel behoorlijk goed en interessant is geworden. De volgende dag zie ik in datzelfde hoofdstuk weer alle dingen die er nog aan toegevoegd zouden kunnen worden en zie ik zelfs nog kromme zinnen. Het is verwarrend. Ik stelde mezelf de volgende vragen om die verwarring te onderzoeken. ...continue reading "De zin van verwarring"

Twee vaardigheden waarvan mensen snel geneigd zijn te denken dat ze onontwikkelbaar zijn, zijn absoluut gehoor en wiskunde. Absoluut gehoor ‘heb’ je (of niet) en je wordt ermee geboren is dan de gedachte. Hetzelfde geldt voor wiskunde; je hebt wiskunde-genen of je niet. Op deze site en in mijn boeken heb ik al veel geschreven over de plasticiteit van ons brein, bijvoorbeeld hier en hier en hier. Twee onderzoeken licht ik er deze week even uit. Het eerste gaat over de rol van toontaal bij de ontwikkeling van absoluut gehoor (Deutsch, 2006 en Sakakibara, 2000) en het tweede gaat over de ervaringsafhankelijke structurele breinplasticiteit bij wiskundigen (Aydin et al, 2007). ...continue reading "Absoluut gehoor: onontwikkelbaar?"

Ervaringsafhankelijke structurele breinplasticiteit is een vorm van breinplasticiteit die veroorzaakt wordt door het verwerven van vaardigheden en het oefenen van vaardigheden. In een studie in 2007 onderzochten Aydin (Aydin et al, 2007) et al de parietale cortex van wiskundigen. Hun bedoeling was om te onderzoeken of er ervaringsafhankelijke structurele plasticiteit te zien was in het brein van wiskundigen, waaraan jarenlange oefening ten grondslag lag. ...continue reading "Ervaringsafhankelijke structurele breinplasticiteit"

Vele correlationele onderzoeken geven aan dat de grootte van een klas niet gecorreleerd is met de prestaties van leerlingen. Maar een aantal experimentele onderzoeken laten een ander beeld zien. In een experiment werden kinderen door middel van een opgegooid muntje ingedeeld in een kleine klas (13-17 kinderen ) of een grote klas (22-25 kinderen). In de kleinere klassen bleek dat de prestaties met .22 SD toenamen en dat het effect groter was voor kinderen van minderheidsgroeperingen dan voor witte kinderen. Er zijn meerdere soortgelijke experimenten gedaan en elk laten ze dit beeld zien. De resultaten van die experimenten zouden niet moeten worden gezien als aanvullend op de correlationele onderzoeksresultaten, maar als vervangend. Het gerandomiseerde gecontroleerde experiment is veel beter dan correlationele studies en is de gouden standaard in wetenschappelijk onderzoek. De gerandomiseerde opzet zorgt ervoor dat er geen verschillen zijn in variabelen tussen de experimentele groep en de controle groep, voordat de manipulatie van de onafhankelijke variabele plaatsvindt. Dus de verschillen die na de manipulatie worden gevonden, worden veroorzaakt door die manipulatie. Double-blind experimenteel onderzoek wil zeggen dat noch de onderzoeker noch de proefpersonen weten of ze in een experimentele groep zitten of in een controle groep. Dit zorgt ervoor dat niet de menselijke theorieën over of de manipulatie al dan niet zou moeten werken de veroorzaker is van verschillen tussen de experimentele groep en de controle groep, maar de interventie zelf daarvan de oorzaak is.

Meer lezen: Mindware, tools for smart thinking  en Experimental estimates of education production functions