Skip to content

Blog

Een bij-effect van een eenzijdige focus op te bereiken progressie kan zijn dat mensen de perceptie krijgen dat alles wat ze tot op heden hebben gedaan en bereikt er niet toe doet. Dat alles anders moet. Wanneer mensen die perceptie krijgen, heeft dat vaak een sterk demotiverend effect op ze. ...continue reading "Erkenning voor wat er al is"

Een progressiegerichte interventie is de optimisme-vraag. Die vraag kan bijvoorbeeld zo geformuleerd worden: 'Wat stemt je optimistisch dat verbetering mogelijk is?' Als we deze interventie gebruiken, refereren we aan conditioneel optimisme in plaats van aan (zelf)genoegzaam optimisme (Romer, 2016). ...continue reading "Conditioneel optimisme"

Deze week verscheen Steven Pinkers nieuwe boek getiteld 'Enlightment now'. In dit boek beoogt Pinker om te weerleggen dat we in een vreselijk donkere periode leven en dat de wereld steeds verrotter is geworden. Hij stelt dat dit pertinent onwaar is. Net zo onwaar als de gedachte dat de aarde plat zou zijn onwaar is. Het pessimisme dat een groot deel van de mensen beheerst, heeft schadelijke effecten, zo stelt Pinker. Het gaat gepaard met cynisme over de moderne instituten, democratie, waar het met de aarde naar toe gaat. Het gaat gepaard met een onvermogen om in de waarde van het bijdragen aan een hoger doel te geloven, los van religie. Pinker zet een andere visie op de wereld neer. Een visie die is geïnspireerd op redeneren, wetenschap, humanisme en progressie. Hij stelt dat die verlichtingswaarden belangrijker zijn dan ooit. En dit was dan nog maar de inleiding van zijn boek. Ik weet wat ik dit weekend ga doen 🙂

Progressiegerichte taal is subtiel, omdat we ons realiseren dat subtiel verschillende woorden een groot effect kunnen hebben op je gesprekspartner en dus op hoe de dingen na het gesprek verder gaan. Een voorbeeld hiervan zijn de woorden ‘Ik wil’ en “Jij moet” en “Jij zult”. Wat denk je dat het effect is van dergelijke woorden op kinderen? ...continue reading "Jij moet en jij zult"

Een goede manier om interesse bij studenten te faciliteren is door context personalisatie. Dit betekent dat de inhoud van de taak wordt gematcht met de inhoud (karakters, objecten, thema’s) van de buitenschoolse interesse van de leerling. ...continue reading "Interesse wekken door context personalisatie"

2

In teams waar mensen zich niet veilig voelen, is het vaak moeilijk om elkaar feedback te geven en om eerlijk je mening ergens over te geven. Teamleden zijn bang voor negatieve reacties van hun collega’s, waardoor ze zich stil houden of hun mening liever uiten tegenover iemand anders dan het teamlid aan wie ze het eigenlijk zouden willen zeggen. ...continue reading "Opluchting dat het niet noodzakelijk is oud zeer op te halen"

Deze week stelde ik in een sessie progressiegericht leidinggeven aan een team directeuren van een grote verzekeringsmaatschappij deze vraag:

‘Medewerkers blijken een manager met een groeimindset anders te ervaren dan een manager met een statische mindset. Wat denk je dat medewerkers aangeven dat het verschil voor ze is?’

Het spontane eerste antwoord van een unit directeur in die sessie was: ‘Medewerkers ervaren een manager met een groeimindset denk ik als vermoeiender’. ...continue reading "Is een progressiefocus niet erg vermoeiend?"

Elwyn beschrijft een three talk model van shared decision making: team talk, option talk en decision talk.

Team talk

Elwyn beschrijft dat het bij Team Talk gaat om patiënten bewust te laten worden van het feit dat er een keuze aan de orde is. Het gaat erom de patiënt te laten merken dat die niet in de kou staat, maar dat de behandelaar het keuzeproces van de patiënt wil ondersteunen. ...continue reading "Progressiegerichte interventies bij Shared Decision Making"