Een focus op betekenisvolle progressie in coaching begint ook met het werken aan coachingsdoelen die betekenisvol zijn voor de cliënt. Je zou misschien denken dat de enige die iets kan zeggen over wat betekenisvol voor hem is, de cliënt zelf is.
Maar dat is niet het geval. Mensen kunnen doelen kiezen waarvan ze denken dat ze het gelukkiger zal maken als ze die doelen bereiken, terwijl de wetenschap iets anders voorspelt. Een cliënt kan als doel hebben dat hij gelukkig wil zijn, of dat hij rijk wil worden, of dat hij status wil krijgen via zijn beroep, of dat hij zijn droombaan wil vinden of dat hij zijn talent wil ontdekken en benutten. Voor geen van die doelen is echter bewijs dat ze leiden tot een leven dat de cliënt als betekenisvol zal ervaren, noch tijdens het nastreven ervan, noch als hij het doel heeft bereikt.
Een progressiegerichte coach is volledig bereid om het coachingstraject met de cliënt niet te starten of voort te zetten wanneer de cliënt volhoudt te willen werken aan een niet progressiegericht doel. Ook als de cliënt een voorkeur heeft voor een niet progressiegerichte aanpak, zoals het invullen van een persoonlijkheidstypologie zoals de MBTI, is de coach bereid om het traject te stoppen. Maar over het algemeen werkt het beter om via progressiegerichte vragen en interventies tot betere doelen te komen.
Een progressiegerichte coach helpt de cliënt dan via zijn progressiegerichte vragen en interventies om te formuleren wat betekenisvolle progressie voor hem is. Bijvoorbeeld door een van deze basisinterventies te benutten, die beschreven staan in het boek Ontwikkel je Mindset, progressiegericht aan het werk
20 progressiegerichte basisinterventies