Skip to content

In zijn boek, 10 mindframes for visible learning, beschrijft Hattie motivationele strategieën voor in de klas. Zonder motivatie vindt geen leren plaats, dus het is belangrijk om condities te creëren waarbinnen studenten gemotiveerd raken om te leren. ...continue reading "Motivationele strategieën in de klas"

Directe instructie werkt goed, zo blijkt uit de meta-analyses van Hattie. Maar er is veel verwarring over wat directe instructie behelst. Directe instructie die een positief effect heeft op het leren van studenten ziet er zo uit:

1. Er is een duidelijk idee ten aanzien van de leerintenties van de les.
2. De docent weet en informeert de studenten over, de succes criteria voor goede prestaties en wat er van de studenten word verwacht in de les/voor deze leeractiviteit. ...continue reading "Directe instructie of deliberate teaching and learning (DTL)"

Het nieuwste boek van John Hattie begint verrassend genoeg met een model voor organisatiesucces waarvoor geen enkele wetenschappelijke onderbouwing bestaat: Simon Sinek’s golden circle. Hattie gebruikt Sinek’s idee van beginnen met het why als uitgangspunt voor de mindframe van succesvolle docenten. De titel van zijn introductie is: hoe we denken over de impact van wat we doen is belangrijk dan wat we doen. ...continue reading "10 mindframes for visible learning"

Training Progressiegericht Coachen (start 10 september 2018)
Training Progressiegericht Leidinggeven (start 14 september 2018)
Training Progressiegericht werken met Groepen (start 5 oktober 2018)
Training Progressiegericht Leidinggeven (start 2 nov 2018)
Training Progressiegericht Coachen (start 5 december 2018)

Coaches of leidinggevenden zitten geregeld in de situatie dat hun gesprekspartners een conflict hebben met elkaar, of het oneens zijn over een onderwerp. Met de progressiegerichte conflictinterventies kan het conflict soms wonderbaarlijk snel verdwenen zijn. Als mensen horen van een conflict dat binnen een paar uur uit de
wereld is, kunnen ze denken: ‘Dan was het zeker geen groot conflict!’ ...continue reading "Eens worden over progressie in de toekomst"

Het is niet aan te raden om mensen te verplichten een progressiegerichte mindset te ontwikkelen. Dat is namelijk een contradictio in terminis.

Daarnaast is het af te raden om te proberen de progressiegerichte aanpak zo wijd mogelijk te verspreiden. Het hebben van een progressiegerichte mindset is geen doel op zich. Zodra de mindset een heilig moeten wordt, ontstaat groepsdruk en bestaat de kans op sektarisme . Dat soort druk maakt een eenheidsworst van
mensen en neemt alle creativiteit en progressie weg. ...continue reading "Wanneer niet progressiegericht werken?"

Momenteel ben ik bezig met het schrijven van een Engels boek over progressiegericht werken. De vraag wanneer er een boek in het Engels zou verschijnen kwam in de loop der jaren steeds weer op me af. Internationale Business Schools en trainers, managers, coaches en docenten in een Engelstalige omgeving die de progressiegerichte aanpak benutten in hun werk, gaven aan dat ze het prettig vonden als er Engelstalige boeken beschikbaar zouden zijn. ...continue reading "What would you say?"

Er zijn vaak negatieve berichten over social media. Het werkt stress verhogend, je slaapt slechter, je voelt een druk om direct te moeten reageren op berichten, er gaat heel veel tijd in zitten en ga zo maar door. De auteurs van het artikel 'POPC and the good life', belichten het fenomeen van permanent online en permanent verbonden vanuit de invalshoek van de Salutogenese en komen tot optimistische conclusies. ...continue reading "Permanent online en permanent verbonden"

Peters, Calvo en Ryan hebben recent een artikel gepubliceerd waarin de relevantie van de zelfdeterminatietheorie voor technologie design uiteengezet wordt. De impact van technologie op de psychologische ervaring en op het welbevinden van individuen kan beter worden begrepen, empirisch getoetst en ontworpen als de drie psychologische basisbehoeften als uitgangspunt worden genomen, zo stellen zij. ...continue reading "Technologisch ontwerp gericht op menselijk floreren"