Hieronder vind je zes nieuwe suggesties die dienen ter voorbereiding op de derde bijeenkomst. Wil je er drie kiezen die je aanspreken en die doen?

 1. Tijdens de trainingsdag hebben we geoefend met nee-zeggen. Probeer uit je hoofd eens op te schrijven hoe die aanpak ook weer werkte. Lees daarna dit artikel: Progressiegericht nee zeggen: verzoek, belang, alternatief en noteer na afloop wat er bruikbaar was voor je.
 2. Tijdens de trainingsdag hebben we gekeken naar een filmpje van Ed Deci over autonomie-ondersteuning. Schrijf uit je hoofd even op wat je je herinnert uit dat filmpje. Lees vervolgens dit artikel: De do’s en don’ts van autonomie-ondersteuning en noteer na afloop wat er bruikbaar was voor je.
 3. Lees het artikel Progressiegericht verzoek aan een collega en noteer na afloop wat je er interessant of bruikbaar in vond.
 4. Voer op deze site een zoekterm in over een onderwerp dat we behandeld hebben en dat je interessant of bruikbaar vindt (bijvoorbeeld: 4 progressiegerichte rollen, feedback, zelfdeterminatietheorie, zeven stappen, gespreksvoering, groeimindset). Kies een artikel uit om te lezen en maar daarover enkele aantekeningen.
 5. Maak je eigen spiekbrief met daarop formuleringen die voor jou bruikbaar zijn. Neem je spiekbrief mee naar de volgende trainingssessie zodat we er daar iets mee kunnen doen.
 6. Noteer kort in je eigen woorden wat autonome motivatie is, wat de voordelen ervan zijn en hoe je hem kunt ondersteunen. Analyseer vervolgens deze afbeelding van het motivatiecontinuüm en lees vervolgens enkele van de volgende artikelen: deze, deze, deze, deze, deze en deze. Noteer na afloop wat je er interessant en bruikbaar in vond.

Hieronder vind je zes suggesties die aansluiten bij wat we tijdens de eerste trainingssessie hebben behandeld. Wil je er drie kiezen die je aanspreken en die doen ter voorbereiding op de tweede sessie?

 1. Loop door Bijlage-Checklist progressiegerichte interventies-Ontwikkel je Mindset – Gwenda Schlundt Bodien met progressiegerichte interventies heen en kies er vijf die je aanspreken. Probeer die uit in je gesprekken de komende periode.
 2. Bedenk een klein groeimindsetexperiment voor jezelf, ten aanzien van een eenvoudige vaardigheid waar je beter in wilt worden (koken, sporten, om maar een paar voorbeelden te noemen) en doe dat experiment de komende maanden. Lees dit groeimindsetexperiment als voorbeeld hoe je zoiets kan aanpakken
 3. Focus de komende week eens in een paar van je gesprekken op het goed aansluiten op je gesprekspartner, door te luisteren en dan in de kernwoorden van je gesprekspartner samen te vatten wat die heeft gezegd. Lees dit artikel: Van oordeel naar onderzoek ter voorbereiding hierop.
 4. Lees 25 Progressiegerichte technieken. Welke technieken beheers en benut je al? Welke zou je meer willen gaan benutten?
 5. Lees de volgende artikelen: 1) Eerst aansluiten, dan doorschakelen, 2) de plus achter de min zoeken, 3) Benoem niet de boosheid maar blijf bij het onderwerp en 4) Zie boosheid als een alarmbel.
 6. Lees meer over enkele begrippen die belangrijk zijn in progressiegericht werken zoals de negativiteitsbias, het progressieprincipe, de kantelinterventiede plus achter de min zoeken, de cirkeltechniekprogressiegericht sturen, de psychologische basisbehoeften, en het motivatiecontinuüm

Beste deelnemers aan de training progressiegerichte gespreksvoering,

Op 10 oktober start de training progressiegerichte gespreksvoering waaraan je deelneemt. Op deze internetpagina, die alleen toegankelijk is voor de deelnemers aan deze training, vind je informatie over ons, een paar voorbereidingssuggesties en een enquête.

Enquête

Zou je deze korte enquête even willen invullen? We benutten jullie antwoorden ter voorbereiding op de eerste trainingssessie.

Voorbereidingssuggesties

Hieronder vind je drie suggesties. Wil je er eentje kiezen die je aanspreekt en die doen ter voorbereiding op 10 oktober?

 1. reflecteer de komende weken een aantal keer (bijvoorbeeld 3 keer per week) op welke kleine vooruitgang je die dag hebt geboekt ten aanzien van iets dat belangrijk voor je is. Maak er een aantekening van.
 2. voer op deze twee sites: SITE 1 en SITE 2 in het zoekvenster een zoekterm in (groeimindset, 7 stappen, motivatie, progressie, et cetera) en kies uit de artikelen die er over dat onderwerp verschijnen eentje uit die je nieuwsgierig maakt. Lees die twee artikelen en neem ze mee op 10 oktober.
 3. zoek iemand anders op (bijvoorbeeld een collega of iemand van wie je weet dat die ook mee gaat doen aan deze training) en praat samen gedurende tien minuten over wat jullie allebei interessant en belangrijk vinden in je werk.

Over ons

Wij zijn Gwenda Schlundt Bodien en Coert Visser, ontwikkelaars van de progressiegerichte aanpak, auteurs en trainers.
Onze Linkedin profielen kun je hier vinden: Gwenda Schlundt Bodien en Coert Visser
Onze websites vind je hier: progressiegericht werken en progressiegericht werken

Over progressiegericht werken

Via deze linkjes kun je meer lezen over wat progressiegericht werken is:
1. wat is progressiegericht werken
2. wat is de progressiegerichte aanpak

Op deze site kun je je abonneren op de NOAM nieuwsbrief (wekelijks, gratis)

Hier kun je boeken vinden over progressiegericht werken:

Ontwikkel je mindset
Handboek Progressiegericht coachen
Hersenvitaminen, meer succes met de groeimindsetmix
Leren en presteren, hoe word je beter?
Progressie door zelfcoaching (voor teams en individuen)
Progressiegericht werken
Progressiegesprekken
De psychologie van progressie
Creating Progress