Hieronder staan zes nieuwe suggesties. Wil je er drie kiezen om te doen ter voorbereiding op de laatste sessie?

 1. Bekijk in het boekje 100 Progressiegerichte interventies het hoofdstuk over feedback en selecteer een paar formuleringen die je aanspreken. Luister daarnaast naar deze podcast en naar deze podcast
 2. Lees in het boek Progressiegesprekken hoofdstuk 3, 5, 6 en 7. Schrijf na afloop in een paar zinnen op wat je aanspreekt in wat je hebt gelezen. Neem die aantekeningen mee naar de laatste trainingssessie.
 3. Probeer de cirkeltechniek uit in een teamoverleg de komende periode, en spits dit toe op een thema ten aanzien waarvan het team progressie moet of wil boeken. Bekijk in het boekje 100 Progressiegerichte interventies hoe de cirkeltechniek werkt.
 4. Bekijk dit filmpje over de groeimindset nog eens en lees in het boek Progressiegesprekken hoofdstuk 5 en 6.
 5. Bekijk dit filmpje Deci en lees over Dunning-Kruger en het reactance effect en het Ikea-effect en erkenning voor je werk
 6. Luister naar deze podcast over implementatie-intenties en lees dit artikel daarover. Formuleer vervolgens zelf een implementatie-intentie aan de hand van de stappen die in de podcast en het artikel worden uitgelegd

Beste allemaal,

Hieronder vinden jullie zes suggesties die aansluiten bij het eerste dagdeel van de training en die zijn bedoeld ter voorbereiding op dagdeel 2. Zou je er drie willen kiezen die je aanspreken en die willen doen ter voorbereiding op dagdeel 2?

 1. Lees in het boek Progressiegesprekken hoofdstuk 3 en 7. Neem vervolgens een gesprek of een gesprekssituatie in gedachten  dat je de afgelopen tijd hebt meegemaakt en reflecteer aan de hand van dit schema (https://progressiegerichtwerken.com/progressiegerichte-voorbereiding-van-lastig-gesprek/) op welke rol je toen innam. Neem je reflecties mee naar de tweede trainingssessie.
 2. Luister naar een paar van deze podcasts https://progressiegerichtwerken.com/category/podcast/
 3. Let de komende weken in een aantal gesprekken op waaraan je kunt merken dat je gesprekspartner tevreden is over de interactie met jou. Maak eventueel een paar aantekeningen van waaraan je dit kunt merken en neem die mee naar de volgende sessie
 4. Heb contact met je buddy en doe deze suggestie samen met je buddy. De bedoeling is dat jullie elkaar uitleg gaan geven over het onderwerp motivatie en de relatie met autonomie, verbondenheid en competentie. Een van jullie leest daartoe dit artikel en de andere leest dit en dit artikel voorafgaand aan jullie uitlegafspraak. Vertel elkaar vervolgens tijdens jullie uitlegafspraak wat er in jullie artikelen staat en reflecteer samen op wat het verband is tussen de drie artikelen.
 5. Oefen de komende weken op drie manieren met het ombuigen van negatieve formuleringen naar positieve formuleringen. Manier 1: lees dit artikel en gebruik een van de daarin beschreven ombuigformuleringen die je aanspreekt in een paar gesprekken de komende weken. Manier 2)  Schrijf vijf negatieve formuleringen op een aviertje en zet er daarna de bijbehorende positieve formulering naast. Manier 3) Als je zelf een negatieve gedachte ergens hebt, stel jezelf dan de vraag: ‘waar pleit ik voor?’ en schrijf dat plusje waar je op uit bent even op. Neem je uitwerkingen mee naar dag 2.
 6. Bereid een stuurgesprek voor aan de hand van dit voorbereidingsformuliertje en oefen het met iemand anders die ook deze training volgt.
Hier vind je het filmpje van Ed Deci: https://www.youtube.com/watch?v=Lpt7UH2KWzw
 
Beste allemaal,
Op 17 september start de training progressiegerichte gespreksvoering waaraan je deelneemt. Het doel van deze training is om de progressiegerichte interventies uit te proberen zodat je dat wat je bruikbaar vindt kunt gaan toepassen in je eigen gesprekken. Deze suggestiepagina is bedoeld ter ondersteuning bij de training. Er komen artikelen, filmpjes en podcasts op te staan en ik vul de pagina na elke trainingssessie aan.
Als je je wilt voorbereiden op de eerste trainingssessie dan vind je hieronder zes suggesties. Zou je er 2 willen kiezen die je aanspreken en die willen doen?
Let de komende weken op welke kleine vooruitgang je boekt ten aanzien van iets dat belangrijk voor je is. Maak bijvoorbeeld drie keer per week een aantekening van die progressie. Neem je aantekeningen mee op 17 september.
Bekijk dit filmpje over de groeimindset in organisaties
Let de komende weken in een aantal gesprekken op waaraan je kunt merken dat je gesprekspartner tevreden is over de interactie met jou. Maak eventueel een paar aantekeningen van waaraan je dit kunt merken en neem die mee op 17 september
Luister naar deze podcast over de zelfdeterminatietheorie of lees dit artikel (de podcast is een ingesproken versie van dat artikel)
Voer op deze site in het zoekvenster een zoekterm in, zoals bijvoorbeeld groeimindset, motivatie, progressiegericht sturen, autonomie, zeven stappen, cirkeltechniek, conflictinterventies, feedback. Kies 1 van de artikelen die er verschijnen dat je aanspreekt en neem dat artikel mee op 17 september
Let de komende weken eens op wanneer een gesprek naar je tevredenheid verloopt. Reflecteer na afloop op waarover je met name tevreden bent, wat er goed liep en wat jij deed dat goed werkte. Maak evt een paar aantekeningen van die dingen en neem je aantekeningen mee op 17 september
Hier vind je mijn linkedin profiel
Hier vind je een korte beschrijving van progressiegericht werken
Hier vind je een toelichting op de training
 
training-progressiegericht-werkenDownload