Zouden jullie via deze link even een paar vragen willen beantwoorden? Met jullie antwoorden bereid ik dan sessie 2 voor.

Hieronder vind je zes suggesties. Zou je er drie willen kiezen om te doen ter voorbereiding op de tweede trainingssessie?

  1. Lees deze artikelen: feedback afstemmen op niveau student en betekenis van feedback, een motivationeel perspectief en positieve feedback die de intrinsieke motivatie ondermijnt. Maak na afloop een aantekening wat je met name bruikbaar vindt van wat je hebt gelezen en neem die aantekening even mee op 16 december.
  2. Bekijk dit filmpje over de groeimindset en lees/luister via deze link naar 1 of 2 artikelen/podcasts die er tevoorschijn komen.
  3. Lees in het boek Progressiegesprekken hoofdstuk 3, 5 en 7. Vertel aan je buddy tijdens jullie afspraak wat de kern is van wat je hebt gelezen.
  4. Loop door de inhoudsopgave van het boekje 100 Progressiegerichte Interventies. Kies een onderwerp dat je aanspreekt en bekijk de interventies die bij dat onderwerp staan. Selecteer een paar formuleringen die je aanspreken en probeer die eens uit in een gesprek dat je binnenkort wilt voeren.
  5. Stel de komende weken in een paar gesprekken die je voert over een bepaald onderwerp vragen die gaan over de reeds bereikte progressie, over wat er goed gaat en wat er goed werkt ten aanzien van dat onderwerp. Reflecteer na afloop op wat deze focus in het gesprek heeft opgeleverd.
  6. Bereid aan de hand van het onderstaande voorbereidingsformuliertje een gesprek voor dat je wilt voeren omdat er iets nu nog niet zo loopt als je graag zou willen. Oefen met behulp van je voorbereiding het gesprekje met je buddy. Voer het vervolgens eventueel ook echt uit.

Hier zijn de filmpjes die we bekeken tijdens de eerste sessie:

Beste deelnemers,

Op 25 november start de training progressiegerichte feedback waaraan je deelneemt. Mijn naam is Gwenda Schlundt Bodien en ik verzorg deze training voor jullie.

Doel van de training

Het doel van de training is de progressiegerichte feedback technieken en principes te leren kennen en uit te proberen, zodat je dat wat je interessant en bruikbaar lijkt kunt gaan benutten in je eigen gesprekken.

Voorbereidingssuggesties

Als je je wilt voorbereiden op de eerste trainingssessie kun je 1 van de volgende 3 suggesties kiezen:

  1. let de komende weken eens in een aantal gesprekken op waaraan je kunt merken dat je gesprekspartner tevreden is over het gesprek met jou. Maak even achteraf even een aantekening van wat er goed werkte in die gesprekssituaties en waaraan je kon merken dat je gesprekspartner tevreden was.
  2. volg deze link en kies 1 van de posts die er verschijnen, lees die post of luister naar die podcast.
  3. maak de komende weken op drie verschillende dagen een notitie van welke (kleine) progressie je hebt geboekt die dag ten aanzien van iets dat je belangrijk of interessant vindt in je werk. Neem die aantekeningen mee naar de eerste trainingssessie.

Vraag vooraf

Verder zou ik je willen vragen om mij je antwoord te mailen op de volgende vraag: waaraan zou je na afloop merken dat de training progressiegerichte feedback je iets heeft opgeleverd?

Graag tot de 25ste, ik heb er zin in jullie dan te ontmoeten!

Gwenda Schlundt Bodien