Beste allemaal,

Hieronder vinden jullie zes suggesties die aansluiten bij wat we op dag 1 behandelden en die bedoeld zijn ter voorbereiding op dag 2. Wil je er drie kiezen die je aanspreken en die doen? (de linkjes werken uitsluitend wanneer je met je rechter muisknop opent in een nieuw tabblad).

 1. Bekijk dit filmpje over de groeimindset nog eens en lees in het boek Progressiegesprekken hoofdstuk 5 en 6.
 2. Bekijk de inhoudsopgave van het boekje 100 Progressiegerichte Interventies. Kies een hoofdstuk dat nu relevant voor je is. Selecteer in dat hoofdstuk een paar progressiegerichte vragen en interventies die je aanspreken. Probeer die interventies uit in een aantal gesprekken de komende periode.
 3. Bereid een gesprek voor dat je binnenkort wilt gaan voeren (dit hoeft geen lastige situatie te zijn, het mag net zo goed een gesprek zijn waar je niet tegenop ziet maar waarin je wel graag de progressiegerichte technieken wilt uitproberen). Gebruik dit modelletje om te bepalen of je een gesprek helpend of sturend wil gaan starten en lees hoofdstuk 7 in het boek Progressiegesprekken (bewust kiezen voor je rol).
 4. Leg even contact met iemand in de groep die deze training ook volgt. De bedoeling is dat jullie elkaar uitleg gaan geven over het onderwerp motivatie en de relatie met autonomie, verbondenheid en competentie. Een van jullie leest daartoe dit artikel en de andere leest dit en dit artikel voorafgaand aan jullie uitlegafspraak. Vertel elkaar vervolgens tijdens jullie uitlegafspraak wat er in jullie artikelen staat en reflecteer samen op wat het verband is tussen de drie artikelen.
 5. Bekijk dit filmpje Deci en lees over Dunning-Kruger en het reactance effect en het Ikea-effect en erkenning voor je werk
 6. Bereid een stuurgesprek voor aan de hand van dit voorbereidingsformuliertje en oefen het met iemand anders die ook deze training volgt.

Beste deelnemer aan de training progressiegericht leidinggeven,

Op 12 september start de training progressiegericht leidinggeven, waaraan je deelneemt. Mijn naam is Gwenda Schlundt Bodien en ik verzorg de training voor jullie. Deze internetpagina is alleen bedoeld voor jullie groep en dient ter ondersteuning bij de training. Op deze pagina komen artikelen, podcasts, filmpjes en suggesties te staan.

Als je je wilt voorbereiden op de eerste trainingsdag dan vind je hieronder drie suggesties. Zou je er eentje uit willen kiezen en die willen doen voor 12 september?

 1. Let de komende week eens op een aantal verschillende dagen op welke kleine vooruitgang je die dag hebt bereikt in iets dat belangrijk voor je is. Maak daar dan even een aantekening van en neem die mee naar dag 1.
 2. Voer op deze site in het zoekvenster een van de volgende termen in: mindset, motivatie, deliberate practice, sturen. Kies 1 of 2 artikelen uit die je interessant lijken en lees die. Neem ze mee naar de eerste dag.
 3. Let de komende dagen eens op wanneer je kunt merken dat je gesprekspartner tevreden is over de interactie met jou. Maak een aantekening waaraan je dat kunt merken en wat er goed loopt in die interactie. Neem je aantekeningen mee op 12 september

Graag tot binnenkort!

Gwenda Schlundt Bodien (0629182949)

Over progressiegericht werken

 1. Hier kun je beknopt lezen wat de progressiegerichte aanpak is.
 2. Hier vind je mijn linkedin profiel.