In veel organisaties wordt regelmatig een strategiedag georganiseerd. Dit is een voorbeeld van de aanpak van een progressiegerichte strategiedag:
Voorbeeld opzet strategiedag
In de ochtend bracht het MT de reeds bereikte progressie en de te bereiken progressie ten aanzien van de belangrijkste aandachtsgebieden voor de organisatie in kaart. Dit deed het MT aan de hand van de volgende opzet:
Bereikte progressie
Op een flip-over vel stond een binnencirkel en een buitencirkel, onderverdeeld in vier vlakken. Elk vlak stond voor een belangrijk aandachtsgebied. In de binnen cirkel kwam te staan wat er al was bereikt. De volgende vragen waren daarbij de leidraad:

 1. Wat hebben we al bereikt ten aanzien van onze belangrijkste aandachtsgebieden?
 2. Hoe hebben we dat voor elkaar gekregen?
 3. Wat heeft met name goed gewerkt om dat al te bereiken?
 4. Wat is het voordeel ervan dat we dat al bereikt hebben? Wat levert het ons op dat we dat al bereikt hebben?

 
Te bereiken progressie
Nadat de binnencirkel was gevuld keek het MT naar de buitencirkel, waarin de te bereiken progressie op elk van de aandachtsgebieden kwam te staan. De vragen die daarbij benut werden waren:

 1. Stel het is december 2013 en we kijken tevreden terug op het jaar. Waarover zijn we dan tevreden?
 2. Wat hebben we dan bereikt en waartoe hebben we dat bereikt?
 3. Wat hebben we dan bereikt ten aanzien van onze belangrijkste aandachtsgebieden?
 4. welke prioriteiten zien we voor elk van de aandachtsgebieden? Wat maakt deze prioriteiten zo belangrijk? Wat levert het de organisatie op wanneer we deze prioriteiten hebben gerealiseerd?

Daarna ging ieder MT-lid zijn eigen cirkels nader concretiseren en aanvullen. Na een tijdje presenteerde ieder zijn cirkels en benoemde men samen de rode lijn in alle doelen.
Hoe: succes in de toekomst
Vervolgens wisselde men uit hoe met de te bereiken progressie met elkaar wilde gaan bereiken. De volgende vragen waren daarbij de leidraad:
Stel dat we de komende periode merken dat we daadwerkelijk samen bezig zijn de gekozen prioriteiten te realiseren.

 1. Wat doen we dan?
 2. Hoe organiseren we het dan?
 3. Welke hulpmiddelen benutten we dan? (middelen, mensen, eerdere successen)
 4. Waaraan merken de medewerkers dan dat we voor deze prioriteiten hebben gekozen?
 5. Hoe  en wat communiceren we dan allemaal?
 6. Wat doen we dan evt. niet meer? Hoe communiceren we dan over wat we niet meer doen?
 7. Wat stemt ons optimistisch dat 2013 een goed jaar zal gaan worden?
 8. Wat is het eerste signaal waaraan we gaan merken dat het aan het lukken is om de gezamenlijke prioriteiten te realiseren?

 
Zie hier voor een filmpje over de cirkeltechniek.
NOAM trainingen