Hier is een trailer met oneliners over oplossingsgericht werken met Cora Hagen, Theo van Geffen, Marjo de Keijzer en Ronald Nobel. Binnenkort volgt de hele video, waarin deze vier mensen vertellen wat oplossingsgericht werken is, hoe ze de aanpak gebruiken en wat de aanpak ze oplevert.