niet 

We moeten elkaars kwaliteiten en talenten kennen en benutten. We moeten elkaar in onze kracht zetten. Twee veel gehoorde uitspraken die me niet aanspreken. Mensen denken vaak dat de progressiegerichte aanpak focust op kwaliteiten en talenten en op de kracht van mensen. Dat is niet het geval. Een focus op kwaliteiten en talenten roept een statische mindset op in teams. Daardoor gaan mensen zichzelf en anderen zien als onontwikkelbaar. Men gaat elkaar aanspreken op elkaars kwaliteiten en talenten, en daarmee drukt men elkaar in een stereotype rol. Een statische mindset cultuur in een team is geassocieerd met faalangst, niet durven leren van fouten, moeilijke taken en nieuwe uitdagende taken ontwijken, minder werkplezier, minder kennis deling, minder goede samenwerking, meer competitie en een focus op “scoren” in plaats van op leren. Het alternatief? Hier zijn een paar alternatieven die beter werken:
 

  1. Focus op wat werkt: bespreek met elkaar wat goed heeft gewerkt en welke gedragingen van teamleden hebben bijgedragen aan een bepaald goed resultaat. Los van wie dat gedrag heeft vertoond, kun je zo gezamenlijk leren van wat werkt. Daarmee wordt dat succes opnieuw haalbaar.
  2. Focus op wat mensen betekenisvol vinden: bespreek met elkaar wat ieder waardevol en belangrijk vindt in het werk. Zo krijg je een focus op het doen van dingen die belangrijk zijn voor teamleden en teams. Als mensen dingen doen die ze betekenisvol vinden zijn ze meer betrokken en hebben ze meer plezier in wat ze doen. Ze kunnen dan beter omgaan met tegenslagen en hebben meer bereidheid om hard te werken.
  3. Focus op wat mensen willen leren: bespreek met elkaar wat ieder wil leren, waar ieder beter in wil worden en hoe jullie elkaar kunnen ondersteunen om dat te leren wat de ander leren wil. Als mensen zelf mogen kiezen wat ze willen leren zijn ze autonoom gemotiveerd om gedrag te vertonen dat helpt om datgene te leren wat ze hadden gekozen. Ook als het moeilijk wordt en als er tegenslagen zijn.
  4. Focus op wat mensen interesseert: bespreek met elkaar waar ieders interesse naar uit gaat. Wat boeit je in je werk? Door dit inzichtelijk te maken wordt het makkelijker om onderling de taken te verdelen en om elkaar te ondersteunen bij het uitvoeren van die taken. En dan wordt het ook mogelijk om eens iets totaal anders te gaan doen dan dat waar je al goed in bent (maar waar je je stierlijk bij verveelt als je dat moet blijven doen, want je kunt het al).